หน้าเเรก / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

PPhousegroup

Mobile. 06-2464-2464
E-Mail. pphousegroup1234@hotmail.com
IDLine. 0624642464
Website. :

Scroll to Top
'; var lng=''; var zm='17'; function initialize() { var myLatlng = new google.maps.LatLng(lat,lng); var mapOptions = { zoom: parseInt(zm), center: myLatlng //13.8869085,100.6042386,18z } var map = new google.maps.Map(document.getElementById('mapI'), mapOptions); var image = 'http://tongeak.com/assets/images/pin.png'; var marker = new google.maps.Marker({ position: myLatlng, map: map, //title: '', icon: image }); } google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize());